ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာ အေပၚ ေလးစား မႈ ရွိတဲ့ ဇနီး သည္အေၾကာင္း ေျပာလာ တဲ့ လင္းလင္း ….

June 27, 2020 Myitter 0

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပ မယ့္ ဗုဒၶဘာ သာ အေပၚ ေလးစား မႈ ရွိတဲ့ ဇနီး သည္အေၾကာင္း ေျပာလာ တဲ့ လင္းလင္း ခ ရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ေလးစားမႈရွိတဲ့ ဇနီးသည္ခ်စ္သုေဝအေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ လင္းလင္းအဆိုေတာ္ လင္းလင္းနဲ႔ ခ်စ္သုေဝတို႔ […]