တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္….

ယခုသတင္းကို Myanmar Harp Media မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္

ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ စာစစ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုံးဝ(လုံးဝ)ကပ္ထားျခင္းမျပဳဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Website မ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္စီစဥ္ထား

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၉၁၀၂၇၃ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ (အားလုံး) တို႔ထံ ေပးပို႔လိုက္ေသာ

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေၾကညာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရျခင္းျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကိုဗစ္ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ဝန္ႀကီးဦးနိုင္ငံလင္းက Myanmar Harp ကို ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္တြင္ ေၾကညာရာ၌ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ စာစစ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုံးဝ(လုံးဝ)ကပ္ထားျခင္းမျပဳဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Website မ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ (၉-၈-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(ဝဝး၃၀)နာရီမွစတင္၍ အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟုသိရသည္

သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားအလိုက္ ေအာင္စာရင္းၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ သတင္းစာမ်ား၊ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တို႔မွတစ္ဆင့္ အသိေပးထုတ္ျပန္မည့္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္၍ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္

လူအုပ္စုမျဖစ္ေပၚေရး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျခာက္ေပျခား စီတန္းေရး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းစီမံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ကိုဗစ္ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီက လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုမင္း-Myanmar Harp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*