“ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဘုရားေစတီမ်ား ပိတ္ရက္ ၁၅ ရက္ ထပ္တိုး”

“ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဘုရားေစတီမ်ား ပိတ္ရက္ ၁၅ ရက္ ထပ္တိုး”
ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ တန္ခိုးႀကီး ဘုရားေစတီမ်ား အား

အမ်ားျပည္သူ ဖူးေျမာ္ခြင့္ကို ယေန႔( ဇူလိုင္ ၃၀ )မွစတင္ကာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေၾကညာထားေသာ္လည္း

ဖြင့္ လွစ္ ႏိုင္ ျခင္း မ ရွိ ေသး ဘဲ ၁၅ ရက္ ထပ္ မံ ပိတ္ ထား ေၾကာင္း သိ ရ သည္။

” ႏိုင္ ငံ ေတာ္ က ထုတ္ ျပန္ လိုက္ တယ္။ ေနာက္ ထပ္ ၁၅ ရက္ ထပ္ တိုး လိုက္ တယ္။

ဘယ္ရက္ ဘယ္ေန႔အထိေတာ့ မသိဘူး။ ဘုရားေတြ အကုန္လုံး ပါတယ္” ဟု ဆူးေလေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ တဦးကေျပာသည္။

Photo – Ye Naung, Min Myo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*