COVID-19 ပိုးေတြ႕သူ ၁၂ ဦး ထပ္တိုး ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၇၄ ဦးရွိၿပီ

COVID-19 ပိုးေတြ႕သူ ၁၂ ဦး ထပ္တိုး၊ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၇၄ ဦးရွိၿပီ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
(၁၅-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၃၀) နာရီ

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)သည္ (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေပးပို့လာေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁၁၂) ဦးႏွင့္ အသြား အလာကန႔္သတ္ျခင္း/ တားျမစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိသူ (၂၈၁) ဦးတို့၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ား စုစုေပါင္း (၃၉၃)ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသူ (၁၂)ဦးတို့၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာ မ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ (၃၈၁)ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-063)၏ သတင္းကို (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၃။ သို့ျဖစ္ရာ (၁၅-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၇၄) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၄။ အဆိုပါ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၂) ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခ အေနမွာ တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို့အား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို့ ပို့ေဆာင္၍ လိုအပ္သလို ကုသမွုေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Credit – the irrawaddy – burmese edition