၀မ္းသာစရာသတင္းပါ Covid-19ကာကြယ္ ကုသေရးအတြက္ ထိုးေဆးကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ

၀မ္းသာစရာသတင္းပါ Covid-19ကာကြယ္ ကုသေရးအတြက္ ထိုးေဆးကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကိုရိုနာဗိုင္ရပ္စ္ကို ကုသရန္ ေဆးမ်ားကို အလုအယက္ရွာေဖြေနၾကၿပီး ယခုအခါ ကမာၻတဝန္းတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး ၇၀ ကိုေဖၚထုတ္ေနၿပီး ၎တို႔အနက္ ၃ ခုကို လူသားမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ အဆိုအရ သိရသၫ္။

ကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆုံးမွာ ေဟာင္ေကာင္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ CanSino Biologics ႏွင့္ Beijing Institute of Biotechnology တို႔က ေဖၚထုတ္သည့္ စမ္းသပ္အဆင့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၂ သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ထားသည့္ အျခား ကာကြယ္ေဆး ၂ ခုမွာ အေမရိကန္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ Inovio Pharmaceuticals တို႔က သီးျခားစီ ေဖၚထုတ္ေနသည့္ ေဆးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း WHO ကေျပာသည္။

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာအရာကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အစီအမံသက္သက္ျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ပုံမရဘဲျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ မႀကံဖူးေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ေနသည္။

ကာကြယ္ေဆးကို ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ပိုေဆာင္ေပးရန္ ထုံးစံအားျဖင့္ ၁၀ မွ ၁၅ ႏွစ္အထိၾကာတတ္ေသာ္လည္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးကို လာမည့္ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးငယ္မ်ားသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ကို အထိေရာက္ဆုံး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ ေျခစုံပစ္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။

Pfizer Inc. ႏွင့္ Sanofi တို႔ကဲ့သို႔ေသာေဆးဝါးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေဆးမ်ားကို ကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္ မတိုင္မီအဆင့္တြင္ စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း WHO ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။