”၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား”အတြက္ ”တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း” …..

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာသားသမီးမၽား

ေသာၾကာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ကိုင္ရမည္။ မိမိကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝထားရိွသူ ျဖစ္ပါက ဘဝအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းတိုင္က လက္ကမ္းႀကိဳးဆိုလ်က္ ရိွေနပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူဆိုလၽွင္ ရင္းႏွီးျမႇင္ႏွံမႈ အစုစုကို ရဲရဲဝ့ံဝ့ံျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ (၁၅-၁-၂၀၂၀)မွ စ၍ (၁၅-၃-၂၀၂၀)အထိ စီးပြားေရးမၽား သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခၽက္ထားတိုင္း အတိုက္အခံမၽားႏွင့္ ၾကံဳ ေတြ႕ရမည္။

ကတိေပးမွားတာ၊ စာခ်ဳပ္မွားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေမြအႏွစ္ကိစၥအတြက္ ေဆြမၽိဳးမၽားႏွင့္ အျငင္းပြားၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

(၁၆-၄-၂၀၂၀)မွစ၍ (၁၅-၇-၂၀၂၀)အထိ ဇိမ္ခံပစၥည္းမၽား ဝင္မည္။ ေနရာသစ္၊ ဝန္းကၽင္သစ္မၽားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ လူသစ္၊ မိတ္သစ္မၽားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ျခင္းမၽား အကၽိဳ းေပးမည္။

စီးပြားေရး အိမ္၊ျခံ၊ေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း ပုလဲ၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမၽားမွ ဝင္ေငြရရိွႏိုင္သည္။ မိမိရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈ ရိွသေလာက္အကၽိဳ းအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

လူမႈေရရာ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ဘာသာေရးကိစၥ၊ အလွဴ အတန္း ကိစၥမၽား ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္။ အဖြဲ႕အစည္း သက္ဆိုင္သူ ေသာၾကာေန႔ဖြားအေပါင္းတို႔ သည္လည္း မိမိၾသဇာ အာဏာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အဖက္ဖက္မွ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားရန္ ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္သည္။

စက္ပစၥည္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမၽားအတြက္ စေနႏွင့္ တနလၤာသားသမီးမၽား တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမၽား ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။

ပညာေရး စာေပသင္ၾကားေနသူမၽား မိမိတို႔၏ဆုံးျဖတ္ခၽက္ ခိုင္မာစြာထားရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခၽက္ထားရိွသူမၽား အလိုဆႏၵျပည့္ဝပါမည္။

ကၽန္းမာေရးေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္အနည္းငယ္ ရိွႏိုင္သည္။

ပၽိဳ ရြယ္သူမၽားအခၽစ္ကိုဖြင့္ေျပာရန္ဝတ္ေလးၿပီးႏႈတ္ခမ္းေႏွးျခင္းေၾကာင့္တစ္ပါးသူလက္သို႔ခၽစ္သူပါးသြားတတ္သည္။ အခၽစ္ေရးသမားအတြက္မိမိတို႔ရရိွလာေသာအခြင့္အေရးမၽားကိုပိုင္ႏိုင္စြာမသုံးခၽတတ္မွသာလၽွင္ပန္းပန္ႏိုင္သူျဖစ္ပါမည္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာဝေျပာၿပီး စည္းစိမ္ဥစၥာတိုးပြားေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈေကာင္းစြာ ရရိွသူမၽားအတြက္ အကၽိဳ းေပး ေကာင္းမြန္ပါမည္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽား ရံဖန္ရံခါ စကားျငင္းဆိုမႈမၽား ပတ္ဝန္းကၽင္ေၾကာင့္ေပၚလာမည္။ မိသားစုအတြင္း ျပင္ပျပႆ နာမၽားဝင္ လာၿပီး အေျပာအဆိုခံရတတ္သည္။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနမည္။

အသက္အရြယ္ႀကီး သူမၽားရိွပါက ကၽန္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

ကၽန္းမာေရးအတြက္ ေသာၾကာေန႔ဖြား ဂ႐ုစိုက္ရပါမည္။ ကၽန္းမာေရးတြင္ ဖၽားနားျခင္း၊ အစားအေသာက္မွားျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ ေလနာေရာဂါမၽား ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

အနာေရာဂါရိွသူမၽားျဖစ္ပါက ေဆးဝါးကုသခံယူျခင္းျဖင့္၄င္း၊ တရားဓမၼနည္း၊ေယာဂကၽင့္စဥ္နည္းတို႔ျဖင့္ ကုသေသာနည္းမၽားပါ ကၽင့္သုံးရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။

ထီးထိုးရန္ အက်ိဴးေပးအကၡရာႏွင့္ ဂဏန္း {လ၊ယ၊စ၊ဆ} ၆ အစ, ဝ အဆံုး ထီးထိုးေပးပါ။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ သားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ “စေန,တနလာၤ” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

အက်ိဴးေပးအကၡရာ -{လ၊ယ၊စ၊ဆ}

အက်ိဴးေပးဂဏန္း-{၆၊၈၊၂၊ဝ}

အက်ိဴးမေပးေနနံ-{“စေန,တနလာၤ”}

အက်ိဴးေပးအေရာင္- အျဖဴ ၊အစိမ္း၊ေရႊေရာင္

အက်ိဴးမေပးအေရာင္- အမဲ့ေရာင္၊ခရမ္းေရာင္

ေဆာင္ရန္- စိန္ရတနာ

ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ အျဖဴ ေရာင္သစၥာပန္း၊ အျဖဴ ေရာင္ႏွင္းဆီပန္း၊ သဇင္ပန္း၊ ဇီးၫြန္႔(၁၁)ၫႊန္႔ ဘုရားတြင္လွဴေပးပါ။ အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွာ တန္ေဆာင္ျပဳ လုပ္လွဴ ဒါန္းျခင္း၊ ေလွကားျပဳ ျပင္လွဴ ဒါန္းျခင္းျပဳ လုပ္ေပးပါ

ဆရာသန္းလင္းေအာင္

Unicode

သောကြာသားသမီးများ

သောကြာသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်ရမည်။ မိမိကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝထားရှိသူ ဖြစ်ပါက ဘဝအတွက် အောင်မြင်ခြင်း ပန်းတိုင်က လက်ကမ်းကြိုးဆိုလျက် ရှိနေပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူဆိုလျှင် ရင်းနှီးမြှင်နှံမှု အစုစုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြု လုပ်နိုင်ပါသည်။

ယခုနှစ်တွင် (၁၅-၁-၂၀၂၀)မှ စ၍ (၁၅-၃-၂၀၂၀)အထိ စီးပွားရေးများ သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်း အတိုက်အခံများနှင့် ကြုံ တွေ့ရမည်။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာချုပ်မှားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမွေအနှစ်ကိစ္စအတွက် ဆွေမျိုးများနှင့် အငြင်းပွားပြီး ဥပဒေနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။

(၁၆-၄-၂၀၂၀)မှစ၍ (၁၅-၇-၂၀၂၀)အထိ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ဝင်မည်။ နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ လူသစ်၊ မိတ်သစ်များနှင့် ပူးတွဲလုပ်ခြင်းများ အကျို းပေးမည်။

စီးပွားရေး အိမ်၊ခြံ၊မြေရောင်းဝယ်ခြင်း ပုလဲ၊ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း စားသောက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်သည်။ မိမိရင်းနှီးမြှပ်နံှမှု ရှိသလောက်အကျို းအမြတ် ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော နှစ်ဖြစ်သည်။

လူမှုရေရာ မမျှော်လင့်ဘဲ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ အလှူ အတန်း ကိစ္စများ ထူးခြားစွာ အောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ အဖွဲ့အစည်း သက်ဆိုင်သူ သောကြာနေ့ဖွားအပေါင်းတို့ သည်လည်း မိမိသြဇာ အာဏာလွှမ်းမိုးနိုင်ရန် အဖက်ဖက်မှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရန် ကြိုတင် အသိပေးအပ်သည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် စနေနှင့် တနင်္လာသားသမီးများ တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဂရုစိုက်ပေးပါ။

ပညာရေး စာပေသင်ကြားနေသူများ မိမိတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာစွာထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ နိင်ငံတကာအဆင့်မြင့် ပညာရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ထားရှိသူများ အလိုဆန္ဒပြည့်ဝပါမည်။ ကျန်းမာရေးကြောင့် ပညာရေးတွင် အနှောင့်အယှက်အနည်းငယ် ရှိနိုင်သည်။

ပျို ရွယ်သူများအချစ်ကိုဖွင့်ပြောရန်ဝတ်လေးပြီးနှုတ်ခမ်းနှေးခြင်းကြောင့်တစ်ပါးသူလက်သို့ချစ်သူပါးသွားတတ်သည်။ အချစ်ရေးသမားအတွက်မိမိတို့ရရှိလာသောအခွင့်အရေးများကိုပိုင်နိုင်စွာမသုံးချတတ်မှသာလျှင်ပန်းပန်နိုင်သူဖြစ်ပါမည်။

အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အိမ်ထောင်ရေး သာယာဝပြောပြီး စည်းစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားသော နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုကောင်းစွာ ရရှိသူများအတွက် အကျို းပေး ကောင်းမွန်ပါမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ရံဖန်ရံခါ စကားငြင်းဆိုမှုများ ပတ်ဝန်းကျင်
ကြောင့်ပေါ်လာမည်။ မိသားစုအတွင်း ပြင်ပပြဿ နာများဝင် လာပြီး အပြောအဆိုခံရတတ်သည်။ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေမည်။ အသက်အရွယ်ကြီး သူများရှိပါက ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရမည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် သောကြာနေ့ဖွား ဂရုစိုက်ရပါမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ဖျားနားခြင်း၊ အစားအသောက်မှားခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်၊ လေနာရောဂါများ ဂရုစိုက်ရမည်။ အနာရောဂါရှိသူများဖြစ်ပါက ဆေးဝါးကုသခံယူခြင်းဖြင့်၎င်း၊ တရားဓမ္မနည်း၊ယောဂကျင့်စဉ်နည်းတို့ဖြင့် ကုသသောနည်းများပါ ကျင့်သုံးရန်သင့်တော်ပါသည်။

ထီးထိုးရန် အကျိူးပေးအက္ခရာနှင့် ဂဏန်း {လ၊ယ၊စ၊ဆ} ၆ အစ, ဝ အဆုံး ထီးထိုးပေးပါ။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် သားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ အတွက်တော့ “စနေ,တနလာၤ” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။

အကျိူးပေးအက္ခရာ -{လ၊ယ၊စ၊ဆ}

အကျိူးပေးဂဏန်း-{၆၊၈၊၂၊ဝ}

အကျိူးမပေးနေနံ-{“စနေ,တနလာၤ”}

အကျိူးပေးအရောင်- အဖြူ ၊အစိမ်း၊ရွှေရောင်

အကျိူးမပေးအရောင်- အမဲ့ရောင်၊ခရမ်းရောင်

ဆောင်ရန်- စိန်ရတနာ

ယတြာ မိမိမွေးနေ့တွင် အဖြူ ရောင်သစ္စာပန်း၊ အဖြူ ရောင်နှင်းဆီပန်း၊ သဇင်ပန်း၊ ဇီးညွန့်(၁၁)ညွှန့် ဘုရားတွင်လှူပေးပါ။ အနောက်မြောက်အရပ်မှာ တန်ဆောင်ပြု လုပ်လှူ ဒါန်းခြင်း၊ လှေကားပြု ပြင်လှူ ဒါန်းခြင်းပြု လုပ်ပေးပါ

ဆရာသန်းလင်းအောင်