”သူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ ငါကလည္း စည္းထားစရာ မလိုေတာ့ဘူး”……

ရွယ္ေပးထားတာေလး ေပ်ာက္သြားလို႔ ျပန္တင္ေပးလိုက္တယ္ ေနျပည္ေတာ္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမိသားစုရဲ့ ဓါတ္ပုံေတြဇ ရွိရင္ေတာ့ ရွယ္သြားေပါ့

သူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ ငါကလည္း စည္းထားစရာ မလိုေတာ့ဘူး

မင္းတို႔ကမွသူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ငါကလည္း စည္းထားစရာမလိုေတာ့ဘူး….

ႏွင္းႏု ဆိုတာ…

အမည္ -ေဒၚႏွင္းႏုလြင္ (ခ) ဝါႏု
အဖအမည္ -ဦးဝင္းျမင့္
မွတ္ပုံအမွတ္ -၉ပမန(န)၂၂၈၁၉၀
ေနရပ္ -သရက္ပင္ေက်းရြာ ျပဴတြင္းအုပ္စု
ပ်ဥ္းမနား

သူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ ငါကလည္း စည္းထားစရာ မလိုေတာ့ဘူး

ကိုကို ဆိုတာ

အမည္။ -ေအာင္ထြဋ္ျပည့္စုံစိုး (ခ)ပိုးပိုး
အဖအမည္။ -ရန္ေနာင္စိုး
မွတ္ပုံအမွတ္-ျပလုပ္ဆဲ
ေနရပ္။ -အခန္း ၅၊ တိုက္ ၄၃၃၀၊ သုခသိဒၶိ
ရပ္ကြက္၊ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္..

သူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ ငါကလည္း စည္းထားစရာ မလိုေတာ့ဘူး

သူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ ငါကလည္း စည္းထားစရာ မလိုေတာ့ဘူး

ညီညီ ဆိုတာ

အမည္။ -ေအာင္ထြဋ္ဝႆန္စိုး (ခ)ဂ်ိဳးဂ်ိဳး
အဖအမည္။ -ရန္ေနာင္စိုး
မွတ္ပုံအမွတ္-မရွိ
ေနရပ္။ -အခန္း ၅၊ တိုက္ ၄၃၃၀၊ သုခသိဒၶိ
ရပ္ကြက္၊ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္..

သူမ်ားသားသမီးကို စည္းမေစာင့္ေတာ့ ငါကလည္း စည္းထားစရာ မလိုေတာ့ဘူး

Source ငမိုးရိပ္ ဘတိုး

Credit _ ခရီးသည္