ေအာင္လအန္ဆန္အားအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွသမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ပယ္ဖ်က္

ေအာင္လအန္ဆန္အားအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွသမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ပယ္ဖ်က္

14.10.2019

ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ က One တိုက္ခိုက္ေရးအေက်ာ္အေမာ္ ေအာင္လအန္ဆန္းအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္လူထုအားေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတထရန္႔ ေအာင္လအန္ဆန္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ထိုးသတ္ေသပြဲမ်ား၌ အျခားႏိုင္ငံ တစ္ခု၏အလံ (ျမန္မာႏိုင္ငံအလံ) လြမ္းျခံဳ၍ေအာင္ပြဲခံ ေနျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာေဖာက္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေန၍ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာၾကားထားပါတယ္။

ထရန္႔၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ေအာင္လအန္ဆန္မွာ အေမရိကန္တြင္ေနထိုင္ၿပီး၊မိမိတို႔တိုင္းျပည္မွသင္ေပးေသာ ပညာမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ဂုဏ္မေဆာင္ေစဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအလံျဖင့္ေအာင္ပြဲခံျခင္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚေက်းမသိျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း၊ သစၥာေဖာက္တို႔ အားတိုင္းျပည္မွႏွင္ထုပ္ရန္မွအပ အျခားနည္းမ်ား မိမိမစဥ္းစားမိေၾကာင္း၊ ၎အားႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းအား အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ ေၾကာင္းကိုလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွရပ္ဆိုင္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို 2019 မကုန္မွီျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိ႐ွိရပါသည္။

Crdသတင္းဓါတ္ပုံ

Credit to Original Uploader.

ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။

©KoNyanHtun.