အပူခ်ိန္ (၄) ဒီဂရီ ထပ္တုိးလာသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တၿမဳိ႕လံုး ေရေအာက္သုိ႔ ေရာက္သြားမည္

အပူခ်ိန္ (၄) ဒီဂရီ ထပ္တုိးလာသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တၿမဳိ႕လံုး ေရေအာက္သုိ႔ ေရာက္သြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လာမည့္သကၠရာဇ္ ၂၁၀၀ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင္း ေရေအာက္သို႔ေရာက္သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေနေၾကာင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေစာင့္ၾကည့္ေရး အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔က စစ္တမ္းတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု Coconuts.co ဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ခုခံႏိုင္စြမ္းအားနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ားအနက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္ေနၿပီး စံခ်ိန္တင္ ျမစ္ေရလွ်ံမႈ၊ အင္အားျပင္း မုန္တိုင္းမ်ား ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ခန႔္မွန္းမရႏိုင္ေသာ မိုး႐ြာသြန္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းက အသိေပးထားသည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ဦးသန္းျမင့္ဦးသည္ ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ beforetheflood.com က ေရးသားသည့္ သတင္းကို ကိုးကားကာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မည္သို႔မည္ပုံ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ကမာၻတစ္၀န္း၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေရွ႕တန္းက ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယင္းသတင္းက တိုက္တြန္းထားသည္။

ကမာၻႀကီး၏လက္ရွိအပူခ်ိန္သည္ ႏွစ္ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္မွ ေလးဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္သို႔ ထပ္မံတိုးျမင့္လာခဲ့ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွာ ျမင့္တက္လာေတာ့မည္ဟု ခန႔္မွန္းျခင္းခံထားရၿပီး ပဲရစ္ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကမူ ကမာၻႀကီး၏အပူခ်ိန္ကို လက္ရွိထက္ ႏွစ္ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ ပိုတိုးမလာေစရန္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ရည္႐ြယ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လာမည့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါတြင္မူ ကမာၻႀကီး၏အပူခ်ိန္မွာ လက္ရွိထက္ ႏွစ္ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ေက်ာ္လြန္သြားေတာ့မည္ဟု လက္ခံထားၾကၿပီး လက္ရွိရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မူ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈမွာ ေလးဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။

ကမာၻႀကီး၏အပူခ်ိန္သည္ လက္ရွိထက္ ႏွစ္ဒဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္ ပိုမိုျမင့္တက္သြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသတစ္ခုလုံး ေရေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ဒလ၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ လႈိင္သာယာႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕မ်ား၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာမွာလည္း ေရေအာက္သို႔ ေရာက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻႀကီး၏အပူခ်ိန္သည္ လက္ရွိထက္ ေလးဒဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္ ပိုမိုျမင့္တက္သြားခ်ိန္တြင္မူ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကလြဲ၍ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးမွာ ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတို႔ ၏ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း လာမည့္ ၂၀၈၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈမွာ ၄၀ စင္တီမီတာမွာ ၈၀ စင္တီမီတာအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ငါးစင္တီမီတာမွ ၁၃ စင္တီမီတာ၊ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၀ စင္တီမီတာမွ ၄၁ စင္တီမီတာ၊ ၂၀၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၃၄ စင္တီမီတာမွ ၈၃ စင္တီမီတာ၊ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၁၂၂ စင္တာမီတာ အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

coconuts.co