ႀကံ့ခိုင္ေရး အစုိးရ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က ယခုအခ်ိန္ထက္ သာလြန္ခဲ့ဟု ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ေျပာ

ႀကံ့ခိုင္ေရး အစုိးရ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က ယခုအခ်ိန္ထက္ သာလြန္ခဲ့ဟု ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ေျပာၾကား

ဧရာဝတီ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉

လက္ရွိ အတိုက္အခံ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနရသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ယူစဥ္က ယေန႔ အေျခအေနထက္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တခုကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီ၏ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

 

“ဒီေန႔ အစုိးရကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ ေထာက္ျပရတဲ့ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြ၊ လိုအင္ဆႏၵေတြကို အစိုး ရသို႔ အသိေပးျခင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရရဲ႕ အားနည္းလစ္ဟာမႈေတြကို ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေရွးရႈၿပီး သတိေပးေထာက္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

 

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ၏ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ညီလာခံသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္ ရွိေၾကာ္ငး သိရသည္။

 

ထက္ႏိုင္ေဇာ္/ဧရာဝတီ

 

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္