မိုးပိုလာႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ မိုးေလဝသ အေျခအေန

က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။ ။(၁၀ -၉-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္KALPANA_1 ျဂိဳဟ္တုမွတိုင္းတာေပးခ်က္အရ၊ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ ေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ အ ေနာက္အလယ္ပိုင္း တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိ္မ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္ တို႔ တ ြင္ တိမ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ျမစ္ ၀က ြ်န္းေပၚ ေဒသ ေတ ြမွာ တိ္မ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိ္မ္ထူထပ္ ေန ပါတယ္။

အ ေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ အ ေျခ အ ေန။ ။ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ မုတ္သုံေလ မုတ္သုံေလ အားေကာင္း ေနပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။ ။ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လႈိင္းအသင့္ အတင့္ ရွိပါမယ္။ လႈိင္းအျမင့္ မွာ ျမန္မာ႔ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြ မွာ (၃) ေပ မွ (၇) ေပ ခန္႔ထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အ ေျခ အ ေန။ ။ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) တို႔မွာ 21 °C မွ 26°C ခန္႔၊က်န္ေဒသေတြမွာ 27°C မွ 31°C ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ ပါတယ္။

ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။ ။ရွမ္းျပည္နယ္( အ ေရွ႕ပိုင္း)၊ကယားျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အလ ြန္ျမင့္မားအဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ ၿပီး၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ ျမင့္မား အဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရ ြာသ ြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။ ။တစ္ျပည္လုံး မွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရ ြာ ပါမယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။ ။မ ြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔မွာ မိုးဆက္လက္ ပိုလာ ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္