ဗစ္တုိးရီးယားေလးက ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွအတိုင္း “ကိုကိုအငယ္နဲ႔ ကိုကိုအႀကီး”လို႔ တရားရံုးမွာ ထြက္ဆို

BreakingNews

ဗစ္တုိးရီးယားေလးက ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွအတိုင္း “ကိုကိုအငယ္နဲ႔ ကိုကိုအႀကီး”လို႔ တရားရံုးမွာ ထြက္ဆို

Wednesday, September 11, 2019

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈရဲ႕ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းမွာ ဗစ္တိုးရီးယားေလးကို ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္(Video Conferencing) စနစ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏခရိုင္ တရားရံုးမွာ ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကတဲ့ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈမွာ ဗစ္တိုးရီးယားေလးအား ေနအိမ္တြင္ ေမးျမန္းရိုက္ကူးထားၿပီး တရားရံုးကို သက္ေသအျဖစ္တင္သြင္းထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲကအတိုင္းပဲ ကိုကိုအငယ္နဲ႔ ကိုကိုအႀကီးလို႔ ကေလးငယ္က ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားေလးကို စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့ ရံုးခ်ိန္းမို႔ လာေရာက္နားေထာင္တဲ့ျပည္သူေတြကလည္း အရင္ရံုးခ်ိန္းေတြထက္ မ်ားျပားခဲ့ပါတယ္။

Credit. MyanmarOnlineNews

ဗစ္တုိးရီးယားေလးက ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲကအတိုင္း ကိုကိုအငယ္နဲ႔ ကိုကိုအႀကီးလို႔ တရားရံုးမွာ ထြက္ဆို

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈရဲ႕ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းမွာ ဗစ္တိုးရီးယားေလးကို ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္(Video Conferencing) စနစ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏခရိုင္ တရားရံုးမွာ ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကတဲ့ သည္ဗစ္တိုးရီးယားအမႈမွာ ဗစ္တိုးရီးေလးကိုယ္တိုင္ တရားခြင္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားရံုးမွာ ကိုကိုအငယ္နဲ႔ ကိုကိုအႀကီးလို႔ သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗစ္တိုးရီးယားေလးကို စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့ ရံုးခ်ိန္းမို႔ လာေရာက္နားေထာင္တဲ့ျပည္သူေတြကလည္း အရင္ရံုးခ်ိန္းေတြထက္ မ်ားျပားခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔တြင္ တရားခြင္မွာ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦး၊ ႏွစ္ဖက္ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ကေလးရဲ႕ အေဖနဲ႔အေမ၊ သံသယတရားခံေအာင္ႀကီးနဲ႔အျခား တာဝန္႐ွိသူအခ်ိဳ႕သာ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit to MyanmarOnlineNews