ဂ်ပန္ေတြ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပသခဲ့တဲ့ ဦီးေက်ာ္ဒင္ (သို့) Chow Din

ဂ်ပန္ေတြ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပသခဲ့တဲ့ ဦီးေက်ာ္ဒင္ (သို့) Chow Din

ဦးေက်ာ္ဒင္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ဖြား။

၂၉၂၀ တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတိုက်ိဳရွိ Tokyo Industrial Technology တကၠသိုလ္မွာစက္မွုပညာသင္ယူ။

ပညာသင္ယူရင္း တကၠသိုလ္ေဘာလုံးအသင္းမ်ားကို ေဘာလုံးပညာသင္ေပးခဲ့။

သူနည္းျပေသာ အသင္းမ်ား နိုင္ပြဲရခဲ့။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ လက္ေရြးစင္အသင္းကိုလည္း နည္းျပခဲ့။

ဂ်ပန္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလုံး ေဘာလုံးနည္းျပေပးဖို့ ေတာင္းဆိုျခင္းခံခဲ့ရ။

သို့ေသာ္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္အခ်ိန္မေပးနိုင္။

ဦးေက်ာ္ဒင္သည္ “ How to play association Football ” ဆိုေသာ စာအုပ္ကို အဂၤလိပ္လိုေရးကာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာထုတ္ေဝခဲ့။

၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ လွုပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ႀကီးေၾကာင့္ဦးေက်ာ္ဒင္တက္ေရာက္ေနေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးၿပိဳပ်က္သြားကာ ပညာသင္ဘ၀ရပ္ဆိုင္းခဲ့။

ဒီေတာ့မွဂ်ပန္တစ္နိုင္ငံလုံး လွည့္လည္ကာ ေဘာလုံးပညာသင္ေပးခြင့္ရ။

၁၉၂၅ ခန္႔တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ခဲ့။

အဲ့ေနာက္ပိုင္း သူနဲ႔ယခုတိုင္ အဆက္သြယ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိလဲ ဂ်ပန္ေဘလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သူ႔ရဲ့မ်ိဳးဆက္ေတြကို စုံစမ္းဆဲလို့သိရပါတယ္ ။

မိမိေလ့လာမိသေလာက္မၽွေဝလိုက္ပါတယ္ ။

ၿဖိဳးကိုကိုေဇာ္ @ PK