တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြား

တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၅

ယေန႔မနက္ ၁၀ နာရီ ၃၆ မိနစ္ခန္႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ Y8 အမ်ိဳးအစား တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ အတက္တြင္ လမ္းေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ ေျပးလမ္းေခတၱပိတ္ထားရေၾကာင္း ၊ ရွင္းလင္းခ်ိန္ ၃ နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္၍ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔အထိ ကြင္းပိတ္ထားရဖြယ္ ရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Khit Thit Media

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္