က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု အပါအ၀င္ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ေပါက္ဂဏန္းအစအဆုံး

(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ေပါက္ဂဏန္းအစအဆုံးကို ဒီpostေအာက္မွာတင္ေပးမွာပါShare ေလးလုပ္ထားၿပီး ရင္ခုန္စြာ ထီတိုက္ၾကစို႔

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုဆ ၁၉၃၉၉၇

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

ဏ ၉၂၄၈၄၆

သိန္းငါးေထာင္ဆု

ဆ ၄၀၀၉၈၂မ ၂၅၉၅၆၀

ဒဲ့ဆု

သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု

၆၄၀၅၈၇

န ၂၃၅၂၆၈

စ် ၉၉၉၆၉၆

ယ ၉၇၇၉၆၄

ဒဲ့ဆု

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

ဝ ၇၂၅၉၁၄

ပ ၅၅၂၉၄၂

ဇ ၄၁၁၇၅၇

ဗ ၆၆၈၆၂၀

ထ ၁၆၁၄၇၆

ဒ ၉၇၇၅၅၂

ဘ ၁၄၅၃၁၆

ဒဲ့ဆု

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္

စ ၁၆၈၂၂

ဎ ၂၈၃၁၁

လ ၉၁၀၅၈

ဃ ၂၅၉၇၆

ကက ၅၀၅၂၉

ယ ၇၇၆၁၀

သ ၇၁၂၇၅

ဎ ၃၅၄၄၇

ဓ ၇၉၈၂၄

ဟ ၅၂၇၀၈

ဝ ၆၁၄၆၅

ဝ ၇၀၂၃၁

ဍ ၃၂၃၇၉

ဒ ၃၈၂၀၀

င ၇၈၇၇၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္

ဝ ၃၂၁၂

က ၁၉၂၂

င ၄၈၅၃

ကဂ ၅၂၉၇

စ ၅၀၈၅

ဋ ၂၄၉၉

အ ၈၃၅၉

လ ၅၀၁၅

သ ၂၉၂၆

ယ ၄၇၃၁

ကခ ၅၆၁၂

ဌ ၇၅၉၉

ကက ၇၇၃၄

သ ၆၃၂၁

Shareေပးပါ သူမ်ားေတြထီတိုက္ၿပီး မနစ္နာရေအာင္႐ုံးထုတ္ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါခင္ဗ်ကံထူးၾကပါေစ

ယခုႏွစ္အတြက္ ထီေပါက္ကိန္းရွိသည့္ ေန႔နံ ႏွင့္ အသက္ အပိုင္း အျခား ပိုင္ရွင္မ်ား February 19, 2019 ေဗဒင္က႑

ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာရပ္၏ ေငြဝင္ထီေပါက္ ကိန္းမ်ားထဲမွ ဆန္းေဗဒင္ဆရာႀကီး ရန္ကုန္ေက်ာ္ရင္၏ ေငြဝင္ျခင္း ထီေပါက္ျခင္း နည္းအရ ယခုျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ အတြင္း (17.4.2018 မွ 16.4.2019 အတြင္း) ထီေပါက္ေငြဝင္ကိန္း ရွိမည့္သူမ်ားကို ေန႔နံ အလိုက္ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးလိုက္ပါသည္ ။

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား ။

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားသည္ ထီကံ အလြန္ အက်ိဳးေပးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထီထိုးေသာအခါ တြက္ခ်က္ ထိုးစရာမလို ။

ႀကဳံရာဆိုင္တြင္ ထိုးရပါမည္ ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ ႏွင့္ ၃ တို႔ ျဖစ္သည္ ။

တနလၤာ သားသမီးမ်ား ။

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ တနလၤာ သားသမီး မ်ားသည္ ထီေပါက္ျခင္း ေငြဝင္ျခင္းမ်ား ဤႏွစ္တြင္ ႀကဳံရမည္ ။

ထီထိုးေသာအခါ ကိုယ္တိုင္ထိုးရမည္။ ၂၄ပစၥည္း ႐ြတ္ျခင္း ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳရမည္ ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၂ ၊ ၄ ၊ ၈ ၊ ၉ တို႔ ျဖစ္သည္ ။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ အဂၤါ သားသမီးမ်ားသည္ ေငြႏွင့္ပက္သက္၍ ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။

မိမိအိမ္ႏွင့္ အနီးဆုံးထီဆိုင္တြင္ ထီထိုးပါ ။

ထီေပါက္လိုပါက ဝက္သား အမဲသားေရွာင္၊ အသုဘမပို႔ရ၊ ထီေပါက္ပါက အလႉဒါန ႀကီးႀကီး က်ယ္ က်ယ္ လုပ္ပါမည္ဟု သစၥာျပဳပါ ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၃ႏွင့္၅ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈- ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ဗုဒၶဟူး သား သမီးမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ေငြဝင္ ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၏ ။

ထီကို ကိုယ္တိုင္မထိုးရ၊ ႀကဳံရာဆိုင္တြင္ ထိုးရမည္၊ ၁ ႐ြက္က်န္ ထိုး႐ုံႏွင့္ တစ္သက္စံႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္၏။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၄ ၈. ၆ တို႔ျဖစ္သည္ ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊၁၅၊ ၂၂၊၂၃၊ ၃၀၊၃၁၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၆၊၄၇၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၆၂၊၆၃၊ ၇၀၊ ၇၁၊ ၇၈၊ ၇၉ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခား ေငြဝင္ႏိုင္သလို ထီေပါက္ ႏိုင္ေသာ ကံဇာတာပါသူမ်ားျဖစ္၏ ။ ထီကို ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္၍ အျခားသူအား ႏြားႏို႔ႏွင့္ေပါင္မုန႔္ ေကြၽး၍ ထိုးရမည္ ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၅၊ ၇၊ ၀ ျဖစ္သည္ ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ေငြနံေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

မိမိေနထိုင္ရာမွ ေဝးေသာ ဆိုင္ စက္ဘီး လက္တြန္းလွည္းျဖင့္ တြန္းေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ထိုးပါ ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ႏွင့္ ၆ ျဖစ္သည္ ။

စေနသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ စေနသားသမီးမ်ားသည္ လြန္စြာ ေငြဝင္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္ ။

ထီမထိုးဘဲ ထီေပါက္သလို ေငြဝင္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ထီထိုးပါက ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္၍ ထိုးပါ ။

အျခားသူ မထိုးခိုင္းရ။အက်ိဳးေပးဂဏန္း၇ ၂ ၉ျဖစ္၏။ ေငြနံ အထူးေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္၏။ ေငြဝင္ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရက္ေသာက္သူမ်ား အတြက္ ဤကိန္းက တာဝန္မယူပါ ။

အရက္ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ပါက စီးပြားပ်က္ အမႈျဖစ္၍ ေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္ ။

အထက္ပါ ေငြဝင္ ထီေပါက္ေစေသာ ေဟာကြက္မ်ားတြင္ ေငြနံတနလၤာကို ဤႏွစ္၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ေဇယ်စေန ကပ္၍ ေဟာျခင္း ျဖစ္၏။

တနလ္ာနံ ေငြျဖစ္ေသာ္လည္း

ကိုယ္ပိုင္ေငြ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူ၏ ေငြမ်ားဝင္ျခင္း၊ ေခတၱ သိမ္းထားျခင္း တနလၤာသားသမီးမ်ားက အကူအညီမ်ားစြာေပးျခင္း တနလၤာနံမ်ား ဝင္လာျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖစ္ေသာ ထီေပါက္ျခင္းကို ပ်က္ျပယ္တတ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္ ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္( ေဗဒင္ပညာသုေတသီ )